POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
  url: www.adashop.pl
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Piotr Pietrzak
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: adashop10@gmail.com
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do
  danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  o Prowadzenie newslettera
  o Obsługa zapytań przez formularz
  o Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  o Realizacja zamówionych usług
  o Prezentacja oferty lub informacji
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
  zachowaniu w następujący sposób:
 8. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
 9. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
  „ciasteczka”).
 10. Wybrane metody ochrony
  danych stosowane przez
  Operatora
 11. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
  wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i
  mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 12. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób,
  że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są
  chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 13. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 14. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 15. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.
 16. Hosting
 17. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: jdm.pl
 18. Twoje prawa i dodatkowe
  informacje o sposobie
  wykorzystania danych
 19. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane
  osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z
  Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  Dotyczy to takich grup odbiorców:
  o kurierzy
  o operatorzy płatności
  o operatorzy rozwiązania typu chat online
  o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych
  w celu realizacji celu działania strony
  o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 20. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
  konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 21. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  o ich sprostowania,
  o usunięcia,
  o ograniczenia przetwarzania,
  o oraz przenoszenia danych.
 22. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
  wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu
  wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 23. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 25. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
  Administratora marketingu bezpośredniego.
 26. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów
  o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren
  Unii Europejskiej.
 27. Informacje w formularzach
 28. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
  osobowe, o ile zostaną one podane.
 29. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
  adres IP).
 30. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą
  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
  formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz
  adresu url strony zawierającej formularz.
 31. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
  serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo
  kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 32. Logi Administratora
 33. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
  Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 34. Istotne techniki marketingowe
 35. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
  danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
  Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
  plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 36. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie
  przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
  złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia,
  jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od
  Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań
  jest włączona obsługa plików cookie.
 37. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że
  serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
  zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
  których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych
  dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na
  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 38. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu
  do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu
  konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji
  handlowej od Operatora.
 39. Informacja o plikach cookies
 40. Serwis korzysta z plików cookies.
 41. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
  pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 42. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 43. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 44. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
  użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
  loginu i hasła;
 45. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki
  marketingowe”;
 46. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 47. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
  zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
  plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
  przeglądarki internetowej.
 48. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 49. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
  USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z
  siedzibą w USA).
 50. Zarządzanie plikami cookies –
  jak w praktyce wyrażać i cofać
  zgodę?
 51. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych

dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron www

 1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  o Edge
  o Internet Explorer
  o Chrome
  o Safari
  o Firefox
  o Opera
  Urządzenia mobilne:
  o Android
  o Safari (iOS)
  o Windows Phone
Shopping Cart